งาน SKIMBOARD SESSION @ เกาะเต่า | 10 FEB 2020

koh tao skim crew

งาน Skimboard session เกาะเต่า #1

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ทางทีมงาน Koh Tao Skimboard Crew ได้ติดต่อกับทางทีมงาน Skimboard Thailand เพื่อช่วยกันในการโปรโมทกีฬา Skimboard ให้เป็นที่รู้จักในชุมชนเกาะเต่า นอกจากจะเป็นการโปรโมทกีฬาแล้ว ยังเป็นการโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามในเกาะเต่าอีกด้วย

koh tao events

 

KOH TAO SKIMBOARD FESTIVAL 2020

จุดประสงค์และรายละเอียดงาน:

เพื่อนํากีฬา skimboard มาเผยแพร่ในเกาะเต่าให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป รวมไปถึงนักท่องเทียว ได้มีกิจกรรมใหม่ ในบริเวณชายหาด และส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการทํากิจกรรม One-day event ซึงในขณะนี้ ต่างประเทศและในประเทศไทยเอง เริ่มนิยมกีฬาชนิดนี้เพราะการหาอุปกรณ์และสถานทีHเล่นทําได้โดยได้ง่าย รวมถึงไม่เป็นอันตราย เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย

สิ่งที่คาดหวังจากกิจกรรม :

นักท่องเที่ยว มีความสนใจในการพกพา skimboard มาเล่น
ที่เกาะเต่า เป็นช่องทางธุรกิจให้กิจการบนเกาะเต่าในการให้เช่าหรือจําหน่าย skimboard ทําให้เยาวชนในชุมชนได้เริ่มเล่นกันเป็นกลุ่ม โดยใช้ เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และทําให้กีฬา
skimboard เป็นที่รู้จักมากขึ้น รวมไปถึงการจัดงานในครั้งต่อๆไป

รายละเอียดงาน
วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา : 13.00 –21.00 น
บริเวณ : ชายหาดทรายรี หน้า Sairee Food Hub
รูปแบบงาน Competition eventและ Soft party event


สำหรับคนที่สนใจกีฬา Skimboard สามารถติดตามได้ทางช่องทางต่อไปนี้
Facebook Page : https://www.facebook.com/skimboard.th
Instagram : https://www.instagram.com/skimboardthailand
Youtube : http://bit.ly/2S5CRig

ช่องทางพูดคุย แลกเปลี่ยน นัดหมายเล่น Skimboard
Line Openchat : http://bit.ly/36Lh6sg
กลุ่ม Facebook : http://bit.ly/2YYHBYw

กลุ่มซื้อ-ขายอุปกรณ์กีฬา Skimboard 
https://www.facebook.com/groups/skimboardmarket/