พื้นฐานการเล่นสคิมบอร์ด

skim

พื้นฐานการเล่น Flatland และ Wave riding

การเล่น Flatland Skimboarding กับ Wave Skimboarding จะแตกต่างกันในเรื่องของวิธีการวางแผ่น สำหรับ Flatland เราจะเรียกวิธีนี้ว่า Run Drop Slide ส่วนของ Wave เราจะเรียกว่า One Step Drop (แต่จริงๆ แล้ว การวางแผ่นมีหลากหลายวิธีมาก แต่สำหรับพื้นฐานจะขอยกมาสองวิธี โดยแยกตามประเภทการเล่น ส่วนวิธีการวางแผ่นแบบอื่นๆ จะอัพเดทให้ทีหลังนะครับ)

Basic Flatland Skimboarding

สำหรับการเล่น Flatland skimboarding เราจะใช้วิธีที่เรียกว่า Run Drop Slide วิธีการคือ วิ่งเบาๆ แล้วปาแผ่นลงน้ำให้ไหลไปข้างหน้าให้ได้ระยะวิ่งที่เราสามารถทำสปีดได้ โดยเราจะวิ่งขึ้นแผ่นจากด้านหลังเท่านั้น ไม่ควรวิ่งอ้อมเข้าด้านข้าง แล้วตอนที่เราจะกำลังจะกระโดดขึ้นแผ่น เราจะใช้วิธีการ slide ขาหน้าขึ้นไปบนแล้ว แล้วทำการรักษาบาลานซ์ให้อยู่ตรงกลาง ไม่เทไปด้านหลัง หรือด้านหน้า เพื่อให้แผ่นไถลออกไปได้เร็วและไกลขึ้น

Wave Skimboarding

การวางแผ่นสำหรับการเล่นคลื่นนั้น เราจะใช้วิธีที่เรียกว่า One Step Drop โดยเราจะถือแผ่นวิ่ง พร้อมวางแผ่นด้านหน้าใกล้ๆ ขา แล้วก้าวขาหลังขึ้นไปบนท้ายแผ่น แล้วก้าวขาหน้าตาม 

การวางแผ่นสำหรับเล่นคลื่น เราสามารถเลือกที่จะวางแผ่นบนทรายเปียก หรือจะบนผิวน้ำก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และสถานที่ๆ เราเล่น 

การฝึกเล่นคลื่นนั้น สิ่งสำคัญที่นอกจาการวางแผ่นแล้ว เราต้องฝึกสังเกตอ่านทางคลื่นให้ขาด ว่าคลื่นลูกนี้ สามารถเล่นได้ไหม หรือ เป็นแค่คลื่นหลอก 

ฝึกช่วงแรกๆ นั้น อย่าเพิ่งรีบวิ่งเร็วๆ อาจฝึกบนหาดทรายเปียกก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจจะบาดเจ็บได้ พอเราเริ่มฝึกจนชำนาญ ทำได้อย่างเป็นธรรมชาติแล้ว ก็มาฝึกเข้าคลื่นจริง พร้อมทั้งเรียนรู้การอ่านคลื่นให้ขาด ซึ่งตรงนี้ต้องอาศัญประสบการณ์ ทำซ้ำๆ ฝึกซ้ำๆ และฝึกให้ตัวเองช่างสังเกต

ป.ล. เนื่องจากกีฬาสคิมบอร์ดทั้งสองประเภทนั้น เป็นกีฬาที่ต้องใช้พลังงานร่างกายสูง ดังนั้น ก่อนเล่น แนะนำว่า ควรวอร์มอัพร่างกายก่อนเล่นให้เพียงพอ แล้วหลังเลิกเล่น ควร Cool down ยืดเส้น เพื่อลดอาการบาดเจ็บในวันถัดไปครับ ^^